CLOSE
Add to Favotite List

  NXB SỐNG

 • Hồi Ký Về Gia Đình Nguyễn Tường

  Hồi Ký Về Gia Đình Nguyễn Tường
  Nguyễn Thị Thế
  SỐNG xuất bản 1974

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 21 VIEWS 8772

  Cuốn Hồi Ký về gia đình NGUYỄN TƯỜNG của nữ sĩ lão thành Nguyễn Thị Thế không những là một tài liệu chí­nh xác nhất về gia đình Nguyễn Tường, nó còn là một cuốn sách văn học được viết ngoài văn chương. Chí­nh vì vậ­y, tuy tác phẩm chỉ có trên 100 trang mà có sức nặng của cả một dòng sông lịch sử­ Văn Học cũng như Chí­nh Trị qua giòng họ Nguyễn Tường ở Việt Nam trong Thế Ky 20.

TO TOP
SEARCH