CLOSE
Add to Favotite List

  NXB VÕ TÁNH

 • Sầu Ở Lại

  Sầu Ở Lại
  Tạ Ký
  VÕ TÁNH xuất bản 1970

  Thơ VH Miền Nam Trước 75

  VIEWS 11802

  Bước chân nào nặng phù du,
  Ngón tay nào thắt sầu tư trói hồn.
  Cô đơn rồi vẫn cô đơn,
  Bốn mươi thu đó đòi cơn đoạn trường.
  Sông xa bãi cát vàng hanh,
  Đìu hiu bến vắng, mong manh sương chiều.
  Mười lăm năm giấc mộng vèo,
  Bốn dây nhỏ máu xuôi theo Tiền Đường.
  Từ em lần lữa lầu xanh,
  Cuộc say đầy tháng, tàn canh, vẫn thừa.
  Chừ đây bên cạnh người xưa,
  Nử­a đêm tái ngộ nghe mưa cuối trời.
  Mà thôi, đàn kiếm giang hồ,
  Trở về cát bụi, cơ đồ ngả nghiêng.
  Say đến khóc, cười như điên,
  Ngàn xưa đọng lại một thiên não người!

TO TOP
SEARCH