CLOSE
Add to Favotite List

  NXB VĨNH BẢO

 • Việt Nam Văn Học Sử Trich Yếu I

  Việt Nam Văn Học Sử Trich Yếu I
  Nghiêm Toản
  VĨNH BẢO xuất bản 1949

  Phi Hư Cấu Văn Học Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 3 VIEWS 33

  Việt Nam Văn Học Sử Yếu bao quát một khối lượng kiến thức khổng lồ, bắt đầu từ văn học dân gian cho đến các tác giả hiện đại cùng thời với Dương Quảng Hàm như: Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử... Không chỉ dừng ở việc khảo cứu các giai đoạn, các tác giả và tác phẩm văn học, sách còn đề cập đến các tác giả Trung Quốc có ảnh hưởng tới văn học Việt Nam, đến sự hình thành chữ Quốc Ngữ và ảnh hưởng của văn học Pháp đến nền quốc văn hiện đại.

TO TOP
SEARCH