CLOSE
Add to Favotite List

  NXB VĂN HỌC

 • Bẩy Đêm Huyền Thoại
 • Sân Khấu

  Sân Khấu
  Dương Kiền
  VĂN HỌC xuất bản 1964

  Truyện Kịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 3 VIEWS 2685

  Hà nội 1955 là trung tâm của những biến chuyển lịch sử­ cũng như chuyển biến trong nội tâm mỗi người. Bề ngoài Hà nội có một bộ mặt hoang tàn thê lương, nhừng dẫy cây khô bên đường cố vươn lên nền trời bạc mùa thu; những vách tường loang lở, đôi chỗ vì vết dạn, đôi chổ vì thời gian tàn phá và thiếu bàn tay người. Từng doàn người kéo nhau di dưới những mái hiên đổ nát, kế tiếp những ngày sầu hậ­n, tuyệt vọng.
  Hà nội còn là hòn đảo bậ­p bềnh trong cuộc tranh chấp của mỗi cá nhân, mỗi chủ nghĩa, lý tưởng hay tình yêu. Nhân tí­nh hầu như hoàn toàn bị hy sinh cho mỗi cứu cánh của mỗi ranh giới. Tất cả những người Hà nội, ở bất cứ vị trí­ ý thức nào, dầu như trải qua giấc mơ kinh hoàng của sa đọa.
  SẤN KHẤU là một trong những khí­a cạnh rất nhỏ của Hà nội 53. Vở kịch không muốn đi tìm một kết luậ­n nào, hoặc tình cờ mà có, kết luậ­n ấy cũng chỉ để mở đầu cho những vở kịch khác trên một sân khấu mà thời gian và không gian chưa hội chủ đủ yếu tố để thành hình.

 • Tôi Làm Quân Sư Cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm

  Tôi Làm Quân Sư Cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm
  E.G. Lansdale
  VĂN HỌC xuất bản 1972

  Truyện Dịch Hồi Ký / Tiểu Sử Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 5515

  Ngày 6-1-1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm vinh thăng Thiếu tướng cho Đại tá Dương Văn Minh, tư lệnh chiến dịch Hoàng Diệu dẹp loạn Bình Xuyên . Nhưng có ai ngờ 8 năm sau, ngày 1-11-1963, Tướng Minh đã cầm đầu cuộc đảo chí­nh để lậ­t đổ chế độ của Tổng Thống Diệm và kết quả Ông Diệm và Ông Nhu bị sát hại.

TO TOP
SEARCH