CLOSE
Add to Favotite List

  NXB VĂN HÓA Á CHÂU

 • Văn Hóa Việt Nam Với Đông nam Á

  Văn Hóa Việt Nam Với Đông nam Á
  Nguyễn Đăng Thục
  VĂN HÓA Á CHÂU xuất bản 1961

  Phi Hư Cấu Văn Học VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 8 VIEWS 14

  Nghiên cứu và trình bày đại cương một số dữ kiện địa lý, nhân chủng, lịch sử, kinh tế nhất là triết lý và tôn giáo của khu vực Đông Nam Á. Các mối liên hệ về văn hóa giữa Việt Nam và Đông Nam Á

 • Việt Sử Tiêu Án

  Việt Sử Tiêu Án
  Ngô Thời Sỹ
  VĂN HÓA Á CHÂU xuất bản 1960

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 15 VIEWS 134

  Việt Sử Tiêu Án là tác phẩm phê bình lịch sử, do Ngọ Phong Ngô Thời Sỹ (1726 - 1780) viết. Tác phẩm nêu lên những nghi vấn và quan điểm về những nghi án trong sử Việt qua các bản cựu sử từ đời Hồng Bàng đến hết thời kỳ Minh thuộc (1428).
  Ngô Thời Sỹ, tự là Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong, đạo hiệu Nhị Thanh cư sĩ, người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (sau thuộc tỉnh Hà Đông, và nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ông đỗ Tiến sỹ đời Cảnh Hưng thứ XXVII, Tây lịch năm 1766 triều đại nhà Lê.
  Cho dù một số quan điểm trong cuốn sách chưa được chính xác tuyệt đối nhưng cũng chứng tỏ trong tinh thần truyền thống Việt Nam luôn có yếu tố khoa học cầu chân

TO TOP
SEARCH