CLOSE
Add to Favotite List

  NXB THỤY ĐÌNH

 • Việt Nam Gấm Vóc

  Việt Nam Gấm Vóc
  Phan Xuân Hòa
  THỤY ĐÌNH xuất bản 1960

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 38

  Để tỏ lòng biết ơn các bậc Tiền bối trong công cuộc xây dựng giang sơn, chúng tôi viết quyển "Việt Nam gấm vóc" này. Trước hết với chương I "Địa thế", chúng tôi trình bày để độc giả rõ nước Việt Nam có những núi, cao nguyên, bình nguyên, sông ngòi, biển và bờ biển như thế nào? Khí hậu, thảo mộc ra sao? Rồi chúng tôi sẽ đưa độc giả đi xem những danh lam thắng cảnh đã nêu cao giá trị cho giải giang sơn cẩm tú của con Lạc cháu Hồng. Qua chương II "Nhân Văn", chúng tôi sẽ nói đến nguồn gốc, đến sự trưởng thành trên một nền đạo lý phong phú, và đến bước nam tiến anh dũng, của dân tộc, với những Lễ nghi Phong tục tôn nghiêm và thuần mỹ, từng để lại dấu vết vẻ vang trong lịch sử. Sau hết chương III sẽ thuật qua đời "Sinh hoạt kinh tế" trên những thửa ruộng phì nhiêu, trong sơn hải đa tài sản, của một dân tộc không thiếu đức tính cần mẫn, kiên nhẫn và tinh xảo."

TO TOP
SEARCH