CLOSE
Add to Favotite List

  NXB TÂN AN

 • Mùi Hương Xuân Sắc

  Mùi Hương Xuân Sắc
  Gérard de Nerval - Bùi Giáng dịch
  TÂN AN xuất bản 1974

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 10042

  Ấy là lời của? Của một Kẻ Tư Tưởng Âu Châu thế kỷ 17 (mà Heidegger có nói tới trong Sao Gọi Là Suy Tư). Kẻ gay cấn chịu chơi trong triết học, kẻ gây kinh hoàng thán phục cho mọi nhà khoa học những thế kỷ sau – mặc dù cái tên tuổi của y quả nhiên là rất tếu (Pascal) cà gậ­t ba gai.
  “Xấp xỉ cùng một thời với Descartes, Pascal khám phá ra cái lý tí­nh của trái tim…” - (của cái tâm hồn vô lượng của uyên nguyên tư tưởng).
  Sao gọi là tư tưởng? – từ đó có nghĩa là: sao gọi là “trái tim vĩnh viễn” (Hölderlin) của Vô Lượng Tâm? Là Nhị Vô Lượng Tâm? Hay là tứ ngũ thậ­p vô lượng Lý?

TO TOP
SEARCH