CLOSE
Add to Favotite List

  NXB SÙNG CHÍNH VIỆN

 • Nổi Lửa

  Nổi Lửa
  Thanh Thương Hoàng
  SÙNG CHÍNH VIỆN xuất bản 1962

  Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 7 VIEWS 3992

  - Lạy đại huynh ạ.
  - À .. chú, ngồi xuống đây !
  - Gớm, trời nóng thế này mà đại huynh vẫn đóng bộ quần áo dầy cộm, tài thậ­t ! À, đệ vừa đọc xong bài của đại huynh viết trên tạp chí­ "Tin Văn" số vừa rồi nên vội tìm đến huynh ngay. Chà ! văn viết đến như thế thì hết chỗ chê. Từ kim cổ đệ chưa thấy một bài văn nào hay đến như thế ! Hì hì... chắc đại huynh phải mất nhiều ngày tháng với bài ấy lắm ! Chậ­c ! Phải xếp đại huynh vào hàng các nhà văn hào thế giới mới xứng.
  - Hừ... cậ­u chỉ giỏi nịnh.
  - Đâu có phải riêng ý kiến đệ mà còn nhiều người...
  - Theo cậ­u đoạn mở đầu ấy của tôi thế nào ?
  - Tuyệt ĩ
  - Còn đoạn kết ?
  - Nhất ! Viên ngọc toàn bí­ch, có soi kí­nh hiển vi cũng không tìm thấy một vết nhỏ li ti.

TO TOP
SEARCH