CLOSE
Add to Favotite List

  NXB PHƯỢNG HOÀNG

 • Lời Nguyền

  Lời Nguyền
  Khái Hưng
  PHƯỢNG HOÀNG xuất bản 1966

  Tậ­p Truyện Tự Lực Văn Đoàn VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 41576

  Đêm hôm ấy trong khi nằm lịm trên giường lát nứa, nghe bài kèn tám giờ, Khanh lại liên tưởng đến người lí­nh kèn và câu chuyện đương tò mò khao khát muốn biết : Một lời nguyền ! Bài kèn buồn rời rợi với những âm thanh trầm trầm như những lời ai oán của lòng người sau bao phen uất ức ! Hay đó là lời nguyền đêm đêm lên tiếng làm vang động làn không khí­ âm u nơi đồi núi ?

TO TOP
SEARCH