CLOSE
Add to Favotite List

  NXB NÙNG SƠN THƯ XẢ

 • Thủy Chiến Việt Nam

  Thủy Chiến Việt Nam
  Phạm Văn Sơn
  NÙNG SƠN THƯ XẢ xuất bản 1952

  Phi Hư Cấu Sử Địa Truyện Hay Tiền Chiến

  VIEWS 4056

  Cách đây hơn năm nghìn năm lịch sử­, khi nhưng bộ lạc thủy tổ của dân tộc Việt Nam từ miềnTây tạng di cư xuống miền Nam để tìm chỗ sống, non sông đang ở trong cảnh hoang dại ghê người, và biển, hồ thì đầy loại thủy quái hung ác, chỉ quyết giết hại loài người.
  Từ bỏ miền núi non để đi về miền bể, dân tộc Việt Nam vào thời ấy cũng chưa biết cày cấy mấy, và đã từ bỏ dần cuộc sống về trái cây, về săn bắn thú vậ­t ngày một hiếm, một khó khăn, để đi đến một nghề mới hơn, có lợi hơn nhiều : nghề chài cá. Nhưng
  biết bao người đã vì mưu sinh mà đem thân làm mồi cho quái vậ­t ở Nam hải. Biết bao thuyền bè đều bị phá vở. Cảnh sống vô cùng khó khan và nguy hiểm, cuộc tranh đấu ngày một gay go, phức tạp.

TO TOP
SEARCH