CLOSE
Add to Favotite List

  NXB NGƯỜI DÂN

 • Dì Mơ

  Dì Mơ
  Đỗ Thúc Vịnh
  NGƯỜI DÂN xuất bản 1958

  Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 16 VIEWS 6346

  Với những bạn ham sách vở, Đỗ Thúc Vịnh không xa lạ. Tác phẩm đầu tay của ông, cuốn Bóng Tre Xanh đã được giải thưởng Gia Long năm 1942.
  Tác phẩm cùng khuynh hướng, quyển Dì Mơ, được cơ sở Báo Chí­ và Xuất Bản Tự Do in tại Sàigòn năm 1959.
  Bằng lối văn đơn giản, trong sáng, tác giả tâm sự cùng độc giả những gì ông là nhân chứng, mô tả một cách trung thực bối cảnh lịch sử­ đất nước trong thời gian ông ghi nhậ­n với tấm lòng thiết tha đau sót của một thanh niên yêu nước trước những âm mưu, tham vọng của một hay những nhóm người đã đặt quyền lợi cá nhân, tổ chức lên trên quyền lợi dân tộc.
  Thủ thỉ, nhẹ nhàng, nhưng tác giả dứt khoát hỏi:
  Anh Hai mà phản bội ư? Vậ­y những ai mới không phản bội?
  Giải phóng? Giải phóng cho ai? Giải phóng cái gì? Thế nào là giải phóng?
  Nếu chưa biết mình muốn gì, đừng có nói giải phóng vội. Hãy tìm hiểu đã. Phải tìm mà hiểu nhau, phải tìm mà hiểu sự việc đã.

TO TOP
SEARCH