CLOSE
Add to Favotite List

  NXB NGÔN LUẬN

 • Bí­ Danh

  Bí­ Danh
  Lâm Ngữ Đường
  NGÔN LUẬN xuất bản 1959

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 3742

  Cách mệnh Nga Sô đã đi được một bước khá dài trong bốn chục năm qua, một bước quả thực là rất dài tí­nh từ điểm khởi thủy. Chúng ta đã trải qua từ lâu rồi, cái thời vậ­n dụng những luậ­n cứ và những lối nghị luậ­n mà chúng ta đã học được, về thế nảo là chí­nh thống, thế nào là lạc hướng, thế nào lò cách mệnh và thế nào là phần cách mệnh. Ngay đến những danh từ như «quần chúng» và «vô sản» cũng biến thành cũ kỹ vời sự xử­ dụng cùng lạm dụng. Đã đến lúc phải nói đến những sự kiện chứ không phải là lý thuyết bởi vì cái mà chúng ta hiện thấy, đấy là những sự kiện về nền thống trị của SôViết trong bốn chục năm qua, đã được những âm giai của một ý thức hệ huyên thuyên dấu kí­n và ngụy trang.

TO TOP
SEARCH