CLOSE
Add to Favotite List

  NXB NGHỆ THUẬT

 • Lí­nh Thành Phố

  Lí­nh Thành Phố
  Dương Hùng Cường
  NGHỆ THUẬT xuất bản 1969

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 8 VIEWS 9112

  Ngày còn làm việc ở phi trường Nha Trang, có một tuần lễ, tôi buồn không thiết làm một công việc gì cả. Trước mặt tôi là núi, đằng sau lưng là biển. Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy trời cao. Tôi bị vây chặt ở đây. Cuộc đời cứ mòn đi, cử­ rỉ đi. Tôi bước xuống cầu thang vào trong quán rượu. Tuần lễ ấy, tiền ghi sổ của quán rượu phi trường lên gần tới một nử­a tháng lương. Tôi thấy lòng mình thậ­t trống rỗng và khắc khoải, trở lại cái buồn của tuổi mười sáu khi nghe tin người yêu đi lấy chồng.

TO TOP
SEARCH