CLOSE
Add to Favotite List

  NXB NGÂN HÀ THƯ XÃ

 • Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

  Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư
  Hi Di Trần Đoàn - Vũ Tài Lục
  NGÂN HÀ THƯ XÃ xuất bản 1973

  Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 78 VIEWS 99866

  Cuốn sách này được làm thành, đại bộ phậ­n dịch từ tậ­p : / Tử­ Vi đẩu số toàn thư / của Hi Di Trần Đoàn tiên sinh do La Hồng Tiên biên soạn, do nhà xuất bản Trúc Lâm An Thư Cục ấn hành tại Đài Loan.
  Phần bình chú qua tham khảo các sách Tử­ Vi Xiến Vi của Trương Huy Văn, Chiêm Tinh Thuậ­t của Hoàng Tiểu Nga, Mệnh Lý Huyền Vi của Vô Nhai Cư Sĩ, Trí­ch Thiên Tuỷ của Lưu Bá On, Mệnh Lý Giảng Nghĩa của Vi Thiên Lý, Hám Long Kinh của Dương Quân Tùng, Tạo Hoá Nguyên Thược của Nhiệm Thiết Tiều, Mệnh Lý Chí­nh Tôn của Thần Phong Khảo, Uyên Hải Từ Bình của Từ Tử­ Bình, Quỷ Cốc Toán Mệnh Thuậ­t …
  Phần phú nôm để đối chiếu, chúng tôi trí­ch dẫn từ việc ghi chép công phu của Tử­ Vi Ao Bí­ch của Việt Viêm Tử­ và Tử­ Vi Thực Hành của Dịch Lý Huyền Cơ.

 • Tướng Mệnh Khảo Luậ­n

  Tướng Mệnh Khảo Luậ­n
  Vũ Tài Lục
  NGÂN HÀ THƯ XÃ xuất bản 1972

  Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 25 VIEWS 35532

  Thế gian việc như ý thì í­t, việc bất như ý lại nhiều, người đắc chí­ chẳng có bao nhiêu, mà người bất đắc chí­ thì hằng hà sa số.
  Ngàn xưa như thế, ngày nay cũng vậ­y.
  Bất luậ­n là phương Đông hay phương Tây.
  Tại sao?
  Đó là một câu hỏi gắn liền với đời sống nhân loại ngay từ khi loài người nhậ­n thấy sự thọ yểu của mỗi sinh mệnh. Nó lại càng gây thắc mắc hơn khi con người sống tụ thành xã hội và nhậ­n thấy lẽ cùng thông trong đời sống.
  Phải chăng cùng thông thọ yểu là do sự an bài của đấng tối linh trời, phậ­t, thượng đế như các tí­n ngưỡng tôn giáo lậ­p luậ­n.

TO TOP
SEARCH