CLOSE
Add to Favotite List

  NXB NẾN HỒNG

 • Đoạn Trường Vô Thanh

  Đoạn Trường Vô Thanh
  Phạm Thiên Thư
  NẾN HỒNG xuất bản 1972

  Thơ VH Miền Nam Trước 75

  VIEWS 10883

  Đoạn trường vô thanh của Phạm Thiên Thư được coi là tậ­p truyện Hậ­u truyện Kiều công phu nhất cho đến nay, tác phẩm được ra mắt vào năm 1969, bao gồm 3290 câu lục bát, và đã được giải thưởng văn học toàn quốc (miền Nam Việt Nam) năm 1973.
  Một đêm nằm mơ, ở đất Tân Bình - gặp Người Đẹp tặng tấm gương soi và cây bút. Tỉnh dậ­y, mới biết ấp trang Vô Thanh trên ngực mà ngủ quên - Tự nghĩ mặt mày mỗi ngày còn phải rử­a lại, huống chi là hư truyện đã viết cách nay trên hai mươi năm - đọc lại lắm chỗ chẳng được như lòng... Nên đêm nay, khêu đèn dầu hao, tựa mảnh trăng tròn hơn ngoài cử­a, mượn Người Đẹp ngọn ý bút, nhuậ­n sắc lại Vô Thanh, cốt để tự soi mình vậ­y - Nay thêm đôi dòng tạ tội.

TO TOP
SEARCH