CLOSE
Add to Favotite List

  NXB NAM QUANG

 • Đồng Tiền Vạn Lịch

  Đồng Tiền Vạn Lịch
  TCHYA (Đái Đức Tuấn)
  NAM QUANG xuất bản 1953

  Truyện Dài Dã Sử VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 6578

  Ái tình tiểu thuyết tiếp theo chuyện "Kho Vàng Sầm-Sơn".
  Năm 1934, nhà nước có khám phá được một kho vàng bạc chìm dưới đáy hồ Sầm Sơn. Xét trong lịch sử­, thì kho vàng đó thuộc về đồi Mạt Lê ; chủ nó là Nguyến hữu Chỉnh. Chỉnh là một nhân vậ­t tài hoa lổi lạc văn võ toàn tài, song phải thói hay ô mị xảo quyệt, hóa nên không mấy người ưa. Trước kia, Chỉnh làm quan ở Bắc hà, theo Hoàng ngũ Phúc. Khi Phúc chết, Chỉnh thuộc về môn hạ Huy quậ­n công Hoàng đình Bảo. Bảo bị loạn Kiêu binh giết chết, trong buổi diệt con thứ Trịnh Sâm là Cán để tôn con trưởng Sâm là Khải lên ngôi Đoan nam Vương. Chỉnh mất chủ bơ vơ đi vào Quảng Nam theo Chúa Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, may được Nhạc trọng dụng.

TO TOP
SEARCH