CLOSE
Add to Favotite List

  NXB LỬA THIÊNG

 • Văn Học Nam Hà

  Văn Học Nam Hà
  Nguyễn Văn Sâm
  LỬA THIÊNG xuất bản 1972

  Phi Hư Cấu Văn Học VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 3 VIEWS 23

  Văn học Nam Hà của tác giả Nguyễn Văn Sâm trình bày bộ mặt của văn học miền đất từ Thuận Hoá đến Hà Tiên thời gian từ khi Nguyễn Hoàng thật sự rời đất Bắc (Canh Tý 1598) đến lúc Nguyễn Ánh lên ngôi (Nhâm Tuất 1802).
  Những tác phẩm trong cuốn sách này phản ánh được tình trạng qua phân, phe nhóm, vì các tác giả phần nhiều là những người phục vụ cho chính quyền của Chúa Nguyễn.

 • Việt Nam Dưới Thời Pháp Đô Hộ

  Việt Nam Dưới Thời Pháp Đô Hộ
  Nguyễn Thế Anh
  LỬA THIÊNG xuất bản 1970

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 44

  Việt Nam thời Pháp đô hộ được dùng làm tài liệu giảng dạy khi môn lịch sử Việt Nam được dạy bằng tiếng Việt tại các trường đại học ở miền Nam trước đây. Tuy nhiên với tinh thần khoa học trong sáng, nghiêm túc; kỹ năng khai thác, xử lý tài liệu tài tình, quyển sách này của Nguyễn Thế Anh (NTA) đã vượt khỏi phạm vi một quyển giáo trình Việt sử để trở thành một cuốn sách gối đầu giường cho những ai muốn tìm hiểu về một thời quá vảng của lịch sử dân tộc. Nội dung sách được chia làm 3 phần.
  Phần 1 nói về Sự chiếm cứ quân sự của Pháp
  Phần 2 của tác phẩm trình bày về Chế độ thuộc địa.
  Phần 3 của tác phẩm chính là đề cập đến các phong trào quốc gia của Việt Nam với tên gọi Phản ứng của dân Việt Nam đối với chế độ thuộc địa.

TO TOP
SEARCH