CLOSE
Add to Favotite List

  NXB LÁ CỒN

 • Lá Hoa Cồn

  Lá Hoa Cồn
  Bùi Giáng
  LÁ CỒN xuất bản 1963

  Thơ VH Miền Nam Trước 75

  VIEWS 8947

  Cuối năm rào giậ­u khép hàng
  Trên thân thể mọc Cô Nàng đi tu
  Thiên thanh thái thậ­m tạc thù
  Mắt xanh mày dựng thiên thu thái hằng
  Tình vân nhứ mạo mô lăng
  Lên từ cung bậ­c giá băng năm đầu
  Một hàng chậ­m một hàng mau
  Rừng ôi nhớ biển trước sau khôn hàn
  Tấm thân vũ trụ điêu tàn
  Hùm beo rống ngục doanh hoàn nở môi
  Người về cõi đất xa xôi
  Nhớ xuân địa ngục không lời gọi em
  Hoa cồn kiều diễm gió lên
  Lá cồn em mọi còn nên trao gì
  Chiêm bao phấn diện biên thuỳ
  Đêm sầu mộng dại truy tuỳ mê mông
  Một vùng xuôi ngược biển đông
  Tam thu chểnh mảng thần thông tựu trường
  Trình tâu Hắc Đế U Vương
  Già Lam Bản Xứ khuếch trương mối sầu
  Mộng trường nhất niệm thiên thâu
  Tam thu diệu hữu nguyên màu già mông
  Một vùng xuôi ngược biển đông

TO TOP
SEARCH