CLOSE
Add to Favotite List

  NXB KHÔNG GIAN

 • Tốt Đen

  Tốt Đen
  Nguyễn Thụy Long
  KHÔNG GIAN xuất bản 1971

  Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 23 VIEWS 11492

  Đại độỉ của Minh đừng lại ở đầu đường Đinh tiên Hoàng. Minh và các bạn được lệnh xuống xe, mỗi người nấp vào một gốc cây, súng chỉa ra phí­a thành Cộng Hòa, nơi liên đoàn Liên Binh Phòng Vệ Tổng Thống Phủ đang trấn đống, Minh cũng như các bạn đều không hiểu ý nghĩa của cuộc hành quân thủ đô nầy, toàn quân độỉ trở về giải phóng thủ đô. Minh cũng chẳng cần tìm hiểu làm quái gì, chàng tự hiểu mình làm thân phậ­n một thằng lí­nh, cấp chỉ huy sai gì thì làm việc đó, sau một thời gian xa Sài gòn, Minh quan sát không thấy gì thay đổi nhiều lắm, Minh lại nghĩ đến Ngọc, không biết nàng còn ở Sài gòn không, Minh tự nhủ sau vụ này chàng sẽ xin phép nghỉ mấy ngày, đi tìm Ngọc mới được, chàng cứ việc tới nơi làm cũ của Ngọc rồi hỏi han.

TO TOP
SEARCH