CLOSE
Add to Favotite List

  NXB ĐIỆN TÍN

 • Nhà Chứa

  Nhà Chứa
  Nguyễn Thụy Long
  ĐIỆN TÍN xuất bản 1970

  Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 7837

  Con yên lòng, ở đây với má, má không phải như người ta, không phải hạng người chỉ biết bóc lột. Má không ngu dại, ở đời này kẻ biết đổ mồ hôi ra là phải có tiền, bắt buộc như vậ­y. Má muốn con ưng chịu một cách vui vẻ, không miễn cưỡng. Vì có phải con làm cho má hưởng đâu, con cũng được hưởng kia mà, hưởng một cách đồng đều. Mình sẽ chia đôi, số tiền đó con cứ việc bỏ túi để dành hàng tháng gử­i về giúp đỡ cha mẹ nuôi em ăn học.

TO TOP
SEARCH