CLOSE
Add to Favotite List

  NXB CƠ SỞ XUẤT BẢN TIẾN BỘ

 • Múa Thiết Lĩnh ... Ném Bút Chì

  Múa Thiết Lĩnh ... Ném Bút Chì
  Toan Ánh
  CƠ SỞ XUẤT BẢN TIẾN BỘ xuất bản 1969

  Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 6 VIEWS 4147

  Ngày nay là thời đại của súng đạn, của bom nguyên tử­, của hỏa tiễn, của phi thuyền không gian, nhưng trước thời đại này là thời đại của gươm giáo, của võ nghệ.
  Tại Việt Nam ta, trước thời Pháp thuộc và ngay trong thời Pháp thuộc, võ nghệ đã có những ngày oanh liệt và những món võ khí­ cổ truyền của ta như thiết lĩnh, gươm, đao, bút chì, bút thép, mã tấu, khiên v.v… đều đáng ghê sợ và đáng lợi hại đối với người biết sử­ dụng. Đã có nhiều trường hợp một vài ngọn súng trường hoặc súng săn bắn phát một phải chịu bó tay trước những ngón võ cổ truyền của ta.
  Hôm nay, tôi xin hân hạnh mời bạn đọc dạo qua địa hạt của võ nghệ thời xưa với những ngón ném bút chì, múa thiết lĩnh, lăn khiên v.v… đã từng làm say mê những thanh niên thanh nữ nơi bùn lầy nước đọng.

TO TOP
SEARCH