CLOSE
Add to Favotite List

  NXB BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

 • Việt Nam Nhân Vật Chí Vựng Biên

  Việt Nam Nhân Vật Chí Vựng Biên
  Thái Văn Kiểm - Hồ Đắc Hàm
  BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC xuất bản 1962

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 26 VIEWS 38

  Muốn biết việc xưa, nên xem truyện cổ. Xem truyện cổ để hiểu cách xử thế, hành sự của người xưa, suy luận và rút kinh nghiệm để xử sự trong thời nay.
  Vì lẽ đó mà ông Phó Duyệt đã khuyên vua Cao Tôn nhà Thương: "Người ta cần nghe biết cho thật nhiều, để lập nghiệp; muốn vậy phải học những lời dạy của người xưa; nếu không noi theo xưa, cứ tự ý làm, mà được vĩnh viễn trên đời, thì Duyệt này chưa từng nghe vậy!"
  Tếp theo lời ông Phó Duyệt, Đức Khổng Tử cũng có nói:
  "Ta sinh ra không phải tự nhiên mà biết được mọi việc trái lại phải ham học người xưa, siêng năng tìm tòi vậy đó".
  Nước ta lập quốc từ thời Hồng Bàng tới nay đã mấy chục thế kỉ, trong khoảng thời gian đó, các nhà chép sử đã biên theo từng thời đại những việc hưng vong thành bại, những điều đắc thất thị phi, thảy thảy đều có ghi chép rõ ràng.
  Song các pho sách đều biên soạn bằng chữ Hán, ngày nay khó đem ra phổ biếm, vì rằng chữ Hán mất tính thông dụng như ngày xưa, và do đó những tài liệu quý báu của ta lần hồi có thể bị chìm đắm trong sự lãng quên.

 • Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển

  Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển
  Dương Quảng Hàm
  BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC xuất bản 1962

  Phi Hư Cấu Văn Học VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 32

  Một hợp tuyển đầy màu sắc, đặc trưng và thể loại văn học Việt Nam dựa trên ba tiêu chí chọn lựa : Văn từ, tư tưởng, tư tưởng, tác phẩm chọn lựa. Bao gồm từ ca dao đến các tác phẩm chữ Nôm, kể cả khuyết danh và các tác giả, tác phẩm văn học chữ Quốc ngữ đến năm 1945.

TO TOP
SEARCH