CLOSE
Add to Favotite List

  Trần Quang Thuận

 • Tư Tưởng Chính Trị Trong Triết Học Khổng Giáo

  Tư Tưởng Chính Trị Trong Triết Học Khổng Giáo
  Trần Quang Thuận
  THƯ LÂM ẤN THƯ QUÁN xuất bản 1961

  Phi Hư Cấu Chiến Tranh / Chính Trị VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 14 VIEWS 23

  Đối với người Việt Nam, Khổng Tử là vị thánh nhân Trung Hoa đã sống cách đây 25 thế kỷ, là người đã dạy dỗ dân chúng Trung Hoa cũng như những dân tộc hấp thụ văn minh Trung Hoa, lòng hiếu thảo, sự thờ cúng tổ tiên; là người đã thuyết minh đạo lý Tam Tòng Tứ Đức, ...Ở thời Nhà Tống, học giả Chu Hi đã thêm các ý tưởng từ Đạo giáo và Phật giáo vào Khổng giáo. Trong suốt cuộc đời mình, Chu Hi không được mọi người biết tới, nhưng không lâu sau khi ông mất, những ý tưởng đó trở thành một quan điểm chính thống mới về những ý nghĩa thực sự của tư tưởng Khổng Tử

TO TOP
SEARCH