CLOSE
Add to Favotite List

  Thế Nguyên

 • Đông Dương 1945/1973

  Đông Dương 1945/1973
  Thế Nguyên - Diễm Châu
   

  Phi Hư Cấu Lịch Sử­

  CHAPTERS 5 VIEWS 2692

  Với những Hiệp định được ký kết tại Pa-ri ngày 27 tháng Giêng 1973 về Việt-nam và tại Vạn-tượng ngày 21 tháng Hai 1973 về Ai-lao, cuộc ngừng bắn đã bắt đầu có hiệu lực tại Nam Viêt-nam từ 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng 1973 và tại Ai-lao từ 12 giờ trưa ngày 22 tháng Hai 1973. Tuy nhiên từ đó đến nay, tại Nam Việt-nam cũng như tại Ai-lao, trên thực tế, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Tại Ai-Lao, chỉ í­t giờ sau khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, các phi vụ dội bom bằng máy bay B.52 của Hoa-kỳ đã hoạt dộng trở lại nối là "theo lời yêu cầu của chí­nh phủ Vạn-tượng và để ngăn chặn một cuộc tiến quân của quân đội Pathet Lào".
  Trong khi đó, thì cho tới nay, cuộc chiến tại Cam-bốt vẫn còn dữ dội tiếp diễn. Thủ đô xứ Chùa Tháp vẫn còn ở trong tình trạng bị vây hãm và chí­nh phủ Nam-vang đang tồn tại nhờ vào sức mạnh của không lực Hoa-kỳ.

 • Hồi Chuông Tắt Lửa

  Hồi Chuông Tắt Lửa
  Thế Nguyên
  NAM SƠN xuất bản 1964

  Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 3 VIEWS 373

  Như một tiếng thất thanh vọng tới từ dưới vực sâu nhằm tố cáo, phô bày những khát vọng, những đau khổ của con người vì bị gò ép trong sự giả dối của những tập quán, đời sống tôn giáo, linh mục T. người gánh chịu những oan trái cuộc đời ; Agnès, kẻ lõa lồ trước lương tâm công giáo ; Bô Khương, vật bị hy sinh đảm nhận tội lỗi không phải của mình ; hình ảnh mât xử Đạo trong thời kháng chiến ; mùi hoa móng rồng hoa sói, hoa soan... Tất cả quay cuồng trong môt cơn lốc, trong sự thê thảm đồ vỡ hoàn toàn.

TO TOP
SEARCH