CLOSE
Add to Favotite List

  Diễm Châu

 • Đông Dương 1945/1973

  Đông Dương 1945/1973
  Thế Nguyên - Diễm Châu
   

  Phi Hư Cấu Lịch Sử­

  CHAPTERS 5 VIEWS 2580

  Với những Hiệp định được ký kết tại Pa-ri ngày 27 tháng Giêng 1973 về Việt-nam và tại Vạn-tượng ngày 21 tháng Hai 1973 về Ai-lao, cuộc ngừng bắn đã bắt đầu có hiệu lực tại Nam Viêt-nam từ 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng 1973 và tại Ai-lao từ 12 giờ trưa ngày 22 tháng Hai 1973. Tuy nhiên từ đó đến nay, tại Nam Việt-nam cũng như tại Ai-lao, trên thực tế, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Tại Ai-Lao, chỉ í­t giờ sau khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, các phi vụ dội bom bằng máy bay B.52 của Hoa-kỳ đã hoạt dộng trở lại nối là "theo lời yêu cầu của chí­nh phủ Vạn-tượng và để ngăn chặn một cuộc tiến quân của quân đội Pathet Lào".
  Trong khi đó, thì cho tới nay, cuộc chiến tại Cam-bốt vẫn còn dữ dội tiếp diễn. Thủ đô xứ Chùa Tháp vẫn còn ở trong tình trạng bị vây hãm và chí­nh phủ Nam-vang đang tồn tại nhờ vào sức mạnh của không lực Hoa-kỳ.

 • Lạc Bến Đò Yêu
TO TOP
SEARCH