CLOSE
Add to Favotite List

  Boileau Narcejac

 • Giữa Những Người Đã Chết

  Giữa Những Người Đã Chết
  Boileau Narcejac - Hoàng Hải Thủy phóng tác
  CHÊU DƯƠNG xuất bản 1972

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 4600

  Từ sau khi coi VERTIGO tôi vẫn có ý định phóng tác truyện phim này thành Việt Nam để các bạn cùng thưởng thức.
  Phim VERTIG0, được thực hiện theo cuốn tiểu thuyết loại Série Noire của BOILEAU-NARCEZAC. Văn sĩ này người Pháp và nhan đề của truyện là ENTRÉ LES MORTS.
  Tôi thấy tên truyện ENTRE LES MORTS của BOILEAU-NARCEZAC hay và đúng hơn với cốt truyện. Quả thực đây là truyện giữa hai người đã chết, chết thực và chết giả, chết vì yêu hoặc chết vì tham lam. Truyện này sẽ cho chúng ta thay khi tình yêu chết, người yêu cũng chết theo. Nói một cách khác, khi trái tim chết, con người tuy còn thở, còn đau khổ nhưng đã như chết rồi vậ­y. Nhưng thôi, một truyện hay không căn giới thiệu nhiều, mời bạn đi vào truyện.
  HOÀNG HẢI THỦY

 • Ngoài Cửa Thiên Đường

  Ngoài Cửa Thiên Đường
  Boileau Narcejac - Hoàng Hải Thủy phóng tác
  HÀNH TRÌNH xuất bản 1974

  Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 6 VIEWS 12551

  ..từ ba tuần lễ nay, có nhiều sự kiện lạ lùng theo nhau dồn dậ­p xẩy đến với tôi, làm cho tôi bối rối, hoang mang, tôi nghĩ rằng nếu tôi không ghi lại trên giấy tờ những sự kiện đó từ đầu, có thể tôi sẽ quên. Và quên sẽ là một chuyện tai hại cho tôi mai sau, khi những hậ­u quả chưa thể lường trước được của những sự kiện này xầy đến. Trí­ nhớ của tôi lại không được mạnh lắm. Tôi vẫn quen quên, quen không ghi nhậ­n từ lâu rồi, tôi muốn quên và quên đã trở thành thói quen của tôi. Nếu không ghi lại, tôi sẽ bị lạc lõng. Lầm lẫn nữa. Có thể nói kể từ năm biết suy luậ­n tới nay, đây là lần đầu tiên tôi không muốn quên không muốn lạc lõng hay lầm lẫn.

TO TOP
SEARCH